image Gebruik van 737 Sim image Samenwerken & Communiceren

Drop us a line...

Send Message

Luchtverkeersleiding

Helder communiceren: niet alleen binnen teams maar ook tussen teams
Hoe stuurt u een team aan?

Zorg dat het andere team de juiste acties onderneemt

Contact

Neem contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen!


Luchtverkeersleiding

Een uniek aspect aan lessen uit de luchtvaart is dat de rol van de luchtverkeersleiding ook wordt meegenomen. In de luchtvaart is er permanent contact tussen de cockpitcrew en de Luchtverkeersleiding. De verkeersleiding heeft een zeer belangrijk aandeel in de veilige vluchtuitvoering.

De luchtverkeersleidingscrew bepaalt waar de 737 mag vliegen

In onze training besteden we daar dan ook aandacht aan. Niet alleen worden onze deelnemers uitgenodigd om een vliegtuig te besturen, ze zullen het ook moeten leiden. De afhankelijkheid van heldere communicatie wordt hiermee nog duidelijker: teams moeten niet alleen intern goed met elkaar kunnen samenwerken en communiceren: ook naar andere teams moet een duidelijke communicatie worden gevoerd. Het geeft ook een helder beeld over het voeren van een gemeenschappelijke taal: bedoelt iedereen hetzelfde?

Aansturen en anticiperen

Goede aansturing kan niet zonder inleven in de ander en goede anticipatie op de mogelijke gedragingen van een aan te sturen individu of team. Dat gaat natuurlijk overal op. Als luchtverkeersleiding wordt het echter zeer duidelijk.  Ervaar hoe het is om aan te moeten sturen zonder zelf de controls te kunnen overnemen. Waarom doen ze niet wat ik zeg?