image Luchtverkeersleiding image Procedures

Drop us a line...

Send Message

Samenwerken & Communiceren

Crew Resource Management
Crew Resource Management

CRM: het optimaal gebruik maken van alle capaciteiten in een crew

Contact

Neem contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen!


Samenwerken in de cockpit

Samenwerken en Communiceren hebben in de luchtvaart de laatste decennia bijzonder veel aandacht gekregen. Het Crew Resource Management (CRM) is hier mede door ontstaan: optimaal gebruik maken van alle capaciteiten en informatie in een team. En dat ook in stressvolle en tijdskritische situaties. Heldere taakverdeling en vervolgens rolvast blijven zijn essentieel voor een succesvolle samenwerking. Daarbij is vaak geen tijd voor eindeloze verhalen: communiceer duidelijk en helder en spreek dezelfde taal.

Feedback

De tijd dat de captain de enige was die wat in te brengen had is grotendeels voorbij. Er wordt van alle teamleden verwacht dat er ingegrepen wordt als dat noodzakelijk is. Dat betekent onder andere dat er snel en adequaat feedback gegeven wordt. Van captain naar co-piloot en andersom. Durft men in uw organisatie feedback te geven en te ontvangen? Ook als dat betekent dat je het niet eens bent met een leidinggevende?
CRM vertalen

Uw organisatie

Ook in uw organisatie kunnen CRM principes het verschil maken


Crew Resource Management

CRM

Door CRM zijn de ongelukken in de luchtvaart teruggebracht