image Voor wie?

Drop us a line...

Send Message

Training

Take Control
Training op maat

Training en advies op maat met de luchtvaart als inspiratie. Leerzaam, confronterend en ontzettend leuk

Contact

Neem contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen!


De luchtvaart als voorbeeld voor andere branches

Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt. Vaak door een slechte communicatie en onduidelijke afspraken. Fouten veroorzaken schade. In de luchtvaart is men daar erg goed van doordrongen, omdat fouten daar fatale gevolgen kunnen hebben.  De bedrijfsvoering zodanig georganiseerd dat de kans op fouten zo minimaal mogelijk is. Zo wordt er veel aandacht besteed aan het helder en adequaat communiceren en het werken volgens afgesproken procedures tijdens stressvolle situaties.

Daar kunnen wij op de grond van leren. Wij zullen weliswaar niet neerstorten, maar onze organisatie kan bij wijze van spreken wel de lucht in vliegen of te gronde worden gericht.

Maak een vertaalslag naar uw organisatie

Het doel is uiteraard om de lessen uit de luchtvaart te vertalen naar uw eigen organisatie. Zodat u in geval van een emergency de schade kunt beperken of wellicht voorkomen. Lessen uit de Luchtvaart kan als trainingsonderdeel ingezet worden. De trainingsmodule met Flight Simulator en Luchtverkeersleiding duurt een dag. Dat kan als op zichzelf staande training maar het kan ook een onderdeel vormen van een uitgebreidere training of een verandertraject.

Training en advies op maat

Samen met onze opdrachtgevers bepalen wij een optimale inzet van dit bijzondere trainingsconcept. Voorafgaand aan de training zal dus altijd een uitgebreide intake met de organisatie worden gedaan. Hiermee verzorgen wij altijd maatwerk.